Моите услуги

Семейно правоСемейно и наследствено право, разводи, родителски права

Гражданско правоУстни и писмени консултации по гражданско-правни въпроси, процесуално представителство

Недвижими имоти и строителствоИзготвяне на договори, нотариални актове, изследване на собствеността и др.

Търговско и дружествено правоРегистрация на търговски дружества, вписване на промени и др.

Административно правоОбжалване на заповеди, наказателни постановления и други административни актове

Трудово правоКонсултации и процесуално представителство

Вещно правоВсякакви услуги свързани с недвижими и движими имоти

Изпълнително производствоКонсултации, представителство и справки по изпълнителни дела

Как работи?

Изпратете запитване

Изпратете ни своето запитване

Проучване и становище

В зависимост от случая ще ви определя хонорар за проучване и становище

Извършване на необходимите действия

Предприемане на действия за разрешаване на казуса

За връзка с мен