За мен

scale2

За мен

Казвам се Златина Делибалтова. Завършила съм право в Пловдивски университет – Паисий Хилендарски през 2004 година. Член съм  на Адвокатска Колегия – гр. Бургас. В работата си като адвокат се стремя да се отнасям с разбиране към проблемите на всеки един клиент, проучвам задълбочено казусите, които ми се предоставят, стремя се да намеря най-доброто решение за всеки конкретен случай, за да защитя максимално интересите на моите клиенти, използвайки предишния ми опит и натрупани знания.

В работата си се ръководя от принципите заложени в Закон за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката. Всеки казус, всякаква информация, предоставена ми от клиента е конфиденциална и не се разпространява по какъвто и да е начин.

Обръщайки се към мен, можете да разчитате на внимание, отзивчивост, честност, откритост, коректност и бързина.

Умения

Умения

Изслушване
Правни знания
Честност
Успешно разрешени случаи

За връзка с мен